post

 

தீர்த்தகிரியார்தர்மபுரியைஅடுத்தஅன்னசாகரத்தில்நவம்பர் 4, 1880 அன்றுதர்மராஜாகோவில்பரம்பரைதர்மகர்த்தாவானநாராயணமுதலியாரின்மகனாகப்பிறந்தார்.

தீர்த்தகிரியார் 20ம்நூற்றாண்டில்துவக்கத்தில்தேசவிடுதலைக்குதீவிரவழியில்செயல்பட்டதலைவர்களானவ.உ.சிதம்பரம்பிள்ளை, சுப்பிரமணியசிவா, மகாகவிசுப்பிரமணியபாரதியார், ஆகியோரதுஅணியில்அவர்களின்தோழராகஇருந்தார். ஆஷ்துரையின்படுகொலையாளியைத்தேர்வுசெய்யசீட்டுகுலுக்கிப்போடப்பட்டபெயர்களில்தீர்த்தாகிரியாரின்பெயரும்ஒன்றுஎனஒருதகவல்உண்டு.

பலமுறைஅவர்சிறைசென்றிருக்கிறார். கண்ணனூர்மற்றும்திருச்சிசிறையில்இருந்தபோதுதான்சுப்ரமணியசிவாஅவர்களுடனானநட்புவலுப்பெற்றது. இவரின்துணிச்சலைக்கண்டசுப்ரமணியசிவாஇவருக்கு ’எம்டன்’ என்றுபெயரிட்டார். சிவாஅவர்கள்சிறையிலிருந்துதன்சொந்தஊரானவத்தலகுண்டுசெல்லாமல்தீர்த்தகிரியார்மற்றும்சிலநண்பர்களின்உதவியோடுதான்தர்மபுரிக்குஅருகிலுள்ளபாப்பாரப்பட்டிசென்றுதன்இறுதிகாலத்தைஅங்கேயேகழித்தார். இதற்குதீர்த்தகிரிமுதலியாரும்அவரதுசகலைசின்னமுத்துமுதலியாரும்சுப்ரமணியசிவாமீதுகாட்டியஅன்பேமுக்கியமானகாரணம். சிவாஇறக்கும்வரைஇவர்களின்நட்புதொடர்ந்தது.

சிறையில்சுப்பிரமணியசிவாவுடன்செக்கிழுத்தார். சிறையிலிருக்கும்போதுதடைசெய்யப்பட்டிருந்த ”பாணபுரத்துவீரன்” எனும்நாடகத்தைச்சிறைச்சாலையிலேயேநடித்துக்காட்டினார்.ஏறத்தாழஎட்டுஆண்டுகட்கும்மேலாககொடும்சிறைவாசம்அனுபவித்தவர்.

வ. உ. சிதம்பரனார், திரு.வி.க., கிருபானந்தவாரியார், சுப்ரமணியசிவா, முத்துராமலிங்கத்தேவர், என். ஜி. ரங்கா, சாதுசீனிவாசமூர்த்திபோன்றவர்களோடுநெருங்கியதொடர்புகொண்டிருந்தார்.1930-1931-ல்கள்ளுக்கடைமறியலைதருமபுரியில்தலைமையேற்றுநடத்தினார்.1936-ல்திரிபுராகாங்கிரஸில்அகிலஇந்தியகாங்கிரஸ்தலைமைதேர்தலில்காந்தியடிகளின்ஆதரவுபெற்றபட்டாபிசீதாராமையாவுக்குஎதிராகராஜாஜியிடம்சொல்லிவிட்டேசுபாஸ்சந்திரபோஸுக்குஓட்டளித்தார்.

தீர்த்தகிரியார்அவர்கள்சிலகாலம்பாரதியாருடன்தலைமறைவாகவும், சிலகாலம்நாடுகடத்தப்பட்டும்பாண்டிச்சேரியில்இருந்தார்.விடுதலைபோராட்டங்கள்பலவற்றிலும்தனக்குவாய்த்தமெய்த்தொண்டராகஅருஞ்சகாவாக, தியாகச்சுடராகதீர்த்தகிரியார்திகழ்ந்தாரெனதமிழ்நாடுசுதந்திரப்போராட்டவீரர்கள்சங்கத்தலைவர்டாக்டர்எம். சோமயாஜிலுகூறியுள்ளார்.

சிறைக்குவெளியேவாழ்ந்தகாலத்தில்தீர்த்தகிரியார்சுதந்திரபோராட்டத்தைவிரிவுபடுத்துவதில்ஆழ்ந்தஅக்கறைகாட்டினார். சுதந்திரபோராட்டத்தைப்பரப்பநாடகம்சிறந்தஉத்தியாகயிருந்தது. இவர்பலமுறைவள்ளித்திருமணம், கோவலன், சதாரம்போன்றநாடகங்களைத்தானேஎழுதியும், நடித்தும்அரங்கேற்றியவர். நாடகத்தினிடையேசுதந்திரப்போர்கருத்துக்களைத்தக்கவாறுவெளிப்படுத்துவார். சுதந்திரப்போராட்டம்பற்றிதுண்டுபிரசுரங்களைஊரெங்கும்வழங்குவார். விடுதலைபோராட்டசெய்திகள்இருட்டடிப்புசெய்யப்பட்டகாலமென்பதால்போராட்டசெய்திகளைக்கையெழுத்துபிரதிகளாக்கிவெளியிடுவதுஅவசியமானபணியாகயிருந்தது. . தீர்த்தகிரியாரின்மாப்பிள்ளைஎம். எஸ். ஐயம்பெருமாள், முன்னாள்ஜனதாதளத்தலைவர்ஜி. ஏ. வடிவேலு, டாக்டர். தெய்வம்போன்றவர்கள்தீர்த்தகிரியின்தலைமையில்செயல்பட்டவர்களுள்குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.

எல்லோரும்கல்வியறிவுபெறவேண்டுமென்றஆர்வமேஇவரைதர்மபுரிகுமாரசாமிபேட்டையிலுள்ளசெங்குந்தர்பள்ளியின்வளர்ச்சியில்மிகுந்தஅக்கறைகாட்டச்செய்தது. அப்பள்ளிக்குக்கட்டிடம்கட்டித்தந்ததில்தீர்த்தகிரியாரின்பங்குமிகவும்குறிப்பிடத்தக்கது.

தன்குடும்பவாழ்விற்குத்தேவையானபணத்தைதான்அறிந்தநாட்டுமருத்துவத்தின்மூலமேஈட்டினார். பற்பொடி, தலைவலிமருந்து, லேகியங்கள்தயாரித்தார். தான்தயாரித்தசித்தபல்பொடிக்குதேசபக்தர்சித்ரஞ்சன்பெயரில்சித்ரஞ்சன்பல்பொடிஎன்றும், தலைவலிமருந்துக்குசித்ரஞ்சன்பாம்என்றும்பெயரிட்டார் .ஆயுர்வேதமருத்துவத்தில்இருந்ததிறமையைசுப்பிரமணியசிவாவின்அறிவுரையால்விரிவுபடுத்திக்கொண்டார் . சிறைவாழ்க்கையின்போதுநூற்றுக்கணக்கானபோராட்டவீரர்களின்வயிற்றுக்கடுப்புநோயைஆங்கிலமருத்துவம்பலன்தராததால்சிறைஅதிகாரியின்வேண்டுகோளின்படிகுணமாக்கினார் .

நெசவுத்தொழிலில்ஆரம்பம்முதல்ஈடுபாடும், அனுபவமும்கொண்டஇவர்தர்மபுரியில்உள்ளநெசவாளர்களின்வாழ்க்கைத்தரத்தைஉயர்த்தஒருகைத்தறிநெசவாளர்கூட்டுறவுசங்கத்தை 12.01.1938-ல்நிறுவினார்.1928-ம்ஆண்டுடாக்டர்அன்சாரிதலைமையில்நடந்தகாங்கிரஸ்மாநாட்டிற்குகயிற்றுக்கட்டில்கள்வாங்கிஅனுப்பியதில்இவருக்குபெருத்தபொருள்இழப்புஏற்பட்டது. ஆயினும்அதற்காகவருந்தவில்லைதருமபுரியின்வளர்ச்சிக்காகபாடுப்பட்டதுமட்டுமல்லாமல்தன்னுடையசொந்தநிலத்தைபேருந்துநிலையம்மற்றும்பூங்காஅமைக்கதானம்கொடுத்தார்.நாட்டின்விடுதலைக்காகவேதமதுஉடல், உழைப்பு, உயிர்அனைத்தையும்அளித்துதான்பெரியநிலச்சுவான்தாராய்இருந்தும்தன்சொத்துகளைஎல்லாம்நாட்டின்விடுதலைசேவைக்காகசெலவுசெய்துஇவர் 03.03.1953-ல்ஏழ்மையிலேயேஇறந்தார்.

தர்மபுரிநெசவாளர்காலனியிலும், தர்மபுரியைஅடுத்தஅன்னசாகரத்திலும்இவரதுசிலைநிறுவப்பட்டுள்ளது.தர்மபுரியைஅடுத்தஅன்னசாகரத்தில்ஒருதெருவுக்கும், சேலம் அம்மாபேட்டையிலும், தர்மபுரி குமாரசாமிபேட்டையிலும்தலாஒருசாலைக்குதியாகிதீர்த்தகிரியார்பெயர்சூட்டப்பட்டுள்ளது.  தர்மபுரிநகரின்தற்போதையநகரபேருந்துநிலையம்தியாகிதீர்த்தகிரியார்திடலாகவிளங்கியது. இந்நிலையில்நகரபேருந்துநிலையத்திற்குதியாகிதீர்த்தகிரியார்பெயர்வைக்கநகரமன்றம்முடிவுசெய்துள்ளது.

தியாகிதீர்த்தகிரியார்நூற்றாண்டுவிழாதர்மபுரிநெசவாளர்காலனியில், சுப்ரமணியசிவாஅரங்கில் 05.10.1985 அன்றுசிறப்பாகக்கொண்டாடப்பட்டது.நூற்றாண்டுவிழாவையொட்டிநடைபெற்றதீர்த்தகிரியார்சிலைதிறப்புவிழாவிற்குகேரளஆளுநர்பா. இராமச்சந்திரன்தலைமைதாங்கினார். தீர்த்தகிரியார்சிலையைத்திறந்துவைத்ததுஅப்போதையஇந்தியக்குடியரசுத்துணைத்தலைவர்ஆர். வெங்கட்ராமன்.

காமராசர்பலமுறைதேர்தலில்நிற்கச்சொல்லிகேட்டபோதும்தமக்குஎந்த பதவியும்வேண்டாம்எனமறுத்துவிட்டுதொடர்ந்துநாட்டுமுன்னேற்றத்தில்கண்ணும்கருத்துமாகவே

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன

உங்களால் பின்வரும் HTML tag களை பயன்படுத்த முடியும்: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>